Aanpassing bijtelling privégebruik auto

Gepubliceerd op: 26 januari 2016

privégebruik auto autobrief VWGNijhof

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft het Wetsvoorstel Wet Uitwerking Autobrief II ingediend bij de Tweede Kamer. In dit wetsvoorstel worden, naast aanpassingen in de motorrijtuigenbelasting (mrb) en de Belasting op personenauto’s en motorrijwielen (bpm) de aanpassingen op de bijtelling voor het privégebruik auto geformaliseerd. De beoogde ingangsdatum van de maatregelen is 1 januari 2017.

Privégebruik auto

Het privégebruik van een werknemer met de door zijn werkgever aan hem of haar ter beschikking gestelde personen- of bestelauto leidt tot een bijtelling bij het loon, waarover loon- en inkomstenbelasting is verschuldigd (een directeur-grootaandeelhouder is een werknemer).
Het privégebruik door een ondernemer van een tot zijn of haar ondernemingsvermogen behorende personen- of bestelauto leidt tot een bijtelling bij de winst uit onderneming.

Het algemene bijtellingspercentage bedraagt: 25. Dit wordt voor nieuwe auto’s ingaande 1 januari 2017 verlaagd naar 22%. Een auto is nieuw wanneer die ná 31 december 2016 in Nederland op kenteken wordt gezet.
De milieugerelateerde kortingen vervallen. Auto’s waarvoor tot en met 2016 nog een bijtelling geldt van 7%, 14% of 20% gaan vanaf 2017 (gefaseerd) naar een bijtelling van 22%.
Alleen voor het privégebruik auto van zogeheten nulemissieauto’s geldt nog een lagere bijtelling van slechts 4%. Maar deze bijtelling geldt over een cataloguswaarde van maximaal € 50.000 (daarboven moet 22% worden bijgeteld). Dit betreft volledig elektrisch aangedreven auto’s (al dan niet met behulp van waterstof).

Overgangsrecht

Echte verrassingen zitten niet in het wetsvoorstel, daar het de maatregelen bevat, die de Staatssecretaris al beschreef in zijn op 19 juni 2015 aan de Kamer gezonden Autobrief II. Het enige echte nieuws zit in het overgangsrecht. De looptijd daarvan wordt namelijk ingekort. Op dit moment geldt in de 60 maanden volgend op de maand waarin het kenteken is afgegeven het bijtellingspercentage voor het privégebruik auto van het moment waarop het kenteken werd afgegeven. Vervolgens wordt telkens het na afloop van deze periode geldende bijtellingspercentage toegepast voor een opvolgende periode van 60 maanden.

Vanaf 1 januari 2017 wordt het bijtellingspercentage nog steeds gegarandeerd gedurende de eerste 60 maanden volgend op de maand waarin het kenteken voor de auto is afgegeven. Maar na afloop van deze 60-maandenperiode wordt het bijtellingspercentage jaarlijks aangepast aan de op dat moment geldende regelgeving.
Dit geldt voor alle auto’s, behalve voor:
– dieselauto’s die vóór 1 juli 2012 op kenteken zijn gezet en die een CO2-uitstoot van ten hoogste 95 g/km hebben;
– andere auto’s met een CO2-uitstoot van ten hoogste 110 g/km.
Voor deze auto’s wordt het bestaande overgangsrecht geëerbiedigd tot en met 31 december 2018.

Wanneer het privégebruik auto op dit moment wordt bijgeteld tegen 25%, blijft dat het geval. Het hiervoor beschreven overgangsrecht geldt alleen ten aanzien van auto’s waarvoor in het verleden een lager bijtellingspercentage werd gehanteerd.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.