Nederlandse BTW over paard dat na verkoop in Nederland blijft

Gepubliceerd op: 21 mei 2024

De verkoop van een paard dat na de verkoop nog enige tijd in de EU blijft, wordt belast met Nederlandse BTW.

Dat heeft Rechtbank Zeeland-West-Brabant beslist in een zaak waarin een Nederlandse ondernemer in 2016 een springpaard verkoopt aan een Amerikaanse manege. De factuur wordt gedagtekend op 18 juli 2016. Op deze factuur wordt geen BTW berekend. Het paard wordt op 17 november 2016 uitgevoerd naar de Verenigde Staten.

0%-tarief

De Nederlandse ondernemer past op de levering van het springpaard het 0%-tarief toe, dat geldt bij uitvoer van goederen uit de Europese Unie. Op grond van vaste rechtspraak moet hij aantonen dat wordt voldaan aan alle voorwaarden voor de toepassing van dit tarief. Voorwaarde is dat het paard in het kader van de levering wordt vervoerd naar de Verenigde Staten.

Uitvoer in verband met de levering

De Belastingdienst is van mening dat niet aan deze voorwaarde is voldaan en heft 21% Nederlandse BTW na. De rechtbank is het hiermee eens. Uit wedstrijdgegevens van de FEI blijkt dat een zoon van de Amerikaans koper voorafgaand aan de uitvoer in de EU wedstrijden reed met het paard. In een medisch rapport, dat op 8 november 2016 is opgemaakt door Wageningen University & Research, wordt de koper als de eigenaar van het paard vermeld. Deze omstandigheden, in combinatie met het tijdsverloop (van ruim 4 maanden) tussen de verkoop en de uitvoer van het paard doen de rechtbank concluderen dat de macht om als eigenaar over het paard te beschikken al voor de uitvoer van het paard is overgegaan om de Amerikaanse koper. In het kader van de BTW is het moment van de levering van een goed het moment waarop de macht om als eigenaar over het goed te beschikken is overgegaan.

In ons artikel Uitvoer in het kader van de levering beschrijven we een door de Kennisgroep BTW van de Belastingdienst ingenomen standpunt over de toepassing van het 0%-tarief bij de uitvoer van paarden.

De in dit artikel geschetste problematiek speelt uiteraard niet alleen bij de verkoop en levering van paarden, maar tevens ten aanzien van andere goederen die na verkoop nog enige tijd in Nederland (of elders in de EU) blijven.

Andere artikelen