Corporate finance

VWG Corporate Finance heeft een sterke positie in het zuiden / oosten van Nederland op het gebied van fusies en overnames van zowel grote, midden als kleine (familie)bedrijven. Met een ervaren team van adviseurs begeleiden wij jaarlijks vele ondernemers bij vraagstukken op het gebied van fusies, overnames, waardebepalingen en financieringen. In nauwe samenwerking met onze opdrachtgever richten we ons continu op het realiseren van de perfecte deal.

In een presentatie hebben wij de organisatie, onze diensten en referenties weergegeven

KENNISMAKEN MET VWG CORPORATE FINANCE

VWG Corporate Finance biedt de volgende diensten aan:

Aankoop en verkoop van ondernemingen
VWG Corporate Finance biedt (inter)nationale dienstverlening op het gebied van fusie- en overnames, zowel aan de koop- als verkoop zijde. Afhankelijk van de situatie kan VWG, aan de hand van de wensen van haar opdrachtgever, een selectie maken van mogelijke overnamekandidaten. Vervolgens kunnen geselecteerde partijen op een ‘no-name’s basis’ benaderd worden en wordt onderzocht of deze partijen eventueel openstaan voor een kennismakend gesprek of potentiële transactie. Het vervolg hierop varieert van het voeren van onderhandelingen, het maken van één of meerdere waarderingen (scenario analyse), het opstellen en/of beoordelen van een informatiememorandum tot het coördineren van het due diligence proces. De uiteindelijke transactie wordt vastgelegd in een koopovereenkomst.

Management Buy-Out
Verkoop van een onderneming aan het management is de laatste jaren een veelgebruikte wijze van bedrijfsopvolging. VWG heeft veel ervaring met het adviseren van management teams bij buy-out structureringen. Een succesvolle Management buy-Out (MBO) begint met een goed businessplan, zowel voor het MBO team zelf als voor het verkrijgen van de benodigde externe financiering. VWG weet aan welke eisen een goed businessplan moet voldoen om een investeerder of bank “gevoel” voor de transactie te laten krijgen. VWG heeft goede contacten met informele investeerders en professionele participatiemaatschappijen.

Bedrijfswaardering
De waarde van de onderneming staat centraal bij opvolging, koop en verkoop maar ook bij een participatie door een investeerder of bij een uittredende aandeelhouder. VWG gebruikt voor zijn bedrijfswaarderingen de “Discounted Cash Flow” (DCF) methode (gebaseerd op verwachte toekomstige kasstromen). In deze toekomstgerichte methode vinden wij een aansluiting tussen de bedrijfsstrategie en de daaruit voortvloeiende financiële prognoses. Naast de DCF-methode zullen er ook waarderingen worden gemaakt op basis van kengetallen van vergelijkbare ondernemingen en transacties. Hoewel de waarde over het algemeen niet gelijk is aan de prijs leert de ervaring dat een eerder opgestelde waardering belangrijke argumenten aanreikt in de uiteindelijke onderhandelingen.

(Her)financiering
Financiering kan het sluitstuk zijn van een succesvolle transactie, zoals de aankoop van een onderneming of een management buy-out. Financiering kan ook nodig zijn om een belangrijke investering te doen of om het bedrijf door een moeilijke periode te helpen. In al deze gevallen is een gedegen projectie van de te verwachten kasstromen een voorwaarde voor het aantrekken van financiering en voor het verkrijgen van de beste condities. VWG ondersteunt u bij het opstellen van een gedegen financieringsplan, maakt een inschatting van de uiteindelijke mogelijke financiering van een bepaalde acquisitie maar zet ook de verschillende financieringsvormen naast elkaar om een objectieve vergelijking te maken.

Bedrijfseconomische analyses
VWG ondersteunt ondernemingen bij belangrijke financieel strategische vraagstukken, die bijvoorbeeld gericht zijn op performanceverbetering / verlaging van het geïnvesteerd vermogen van ondernemingen en het beoordelen en analyseren van (des)investeringsbeslissingen.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met Michiel Segers directeur VWG Corporate Finance (+31 654 71 85 64).