VWG Actueel

13-11-2020

Baangerelateerde Investeringskorting

Ondernemers moeten mogelijk nu al rekening houden met de BIK. De afdrachtvermindering kan al worden toegepast op investeringsverplichtingen die op of na 1 oktober 2020 worden aangegaan.

Lees meer
23-10-2020

Eindejaarstips 2020

Het einde van 2020 nadert. Dus het is tijd voor de traditionele eindejaarstips.

Lees meer
29-06-2020

Coronacrisis – Overzicht van de financiële (nood)maatregelen (update 7 oktober 2020)

Voor de bestrijding van de economische gevolgen van de coronacrisis heeft de overheid diverse noodmaatregelen genomen. We hebben een overzicht samengesteld van al deze maatregelen.

Lees meer
03-12-2020

Je kunt nog een dikke week NOW 3.0 aanvragen

Voor de derde tranche van de NOW (NOW 3.0) moet je aanvraag uiterlijk 13 december 2020 door het UWV zijn ontvangen. De aanvraagperiode loopt immers niet gelijk aan de subsidieperiode (de subsidieperiode loopt van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020).

lees meer
02-12-2020

Vaststelling NOW 1.0

Sinds 7 oktober 2020 kunnen verzoeken om vaststelling van de NOW 1.0-subsidie worden ingediend. We hebben een overzicht gemaakt van wat er moet worden gedaan in het kader van de wettelijk vereiste accountants- en derdenverklaring.

lees meer
01-12-2020

Negatief rente op banktegoeden

Het fenomeen van de negatieve rente op banktegoeden is er inmiddels al een poosje. Maar nu de banken aankondigen ingaande 2021 de drempels te verlagen, worden meer mensen er mee geconfronteerd.

lees meer
30-11-2020

Subsidie voor elektrische bestelbus

Het Ministerie van Infrastructuur heeft een subsidieregeling aangekondigd voor bestelauto’s die uitsluitend elektrisch worden aangedreven. Wellicht kunnen investeringsplannen op dit gebied beter even worden uitgesteld.

lees meer
26-11-2020

Verlaag de eigen bijdrage bij opname in een zorginstelling

Indien je onverhoopt langdurig wordt opgenomen in een zorginstelling ben je op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) een eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder het inkomen dat je verdient en je vermogen.

lees meer