VWG Actueel

01-04-2020

Bezoek aan onze kantoren: even niet

Tot en met (in elk geval) 28 april 2020 ontvangen wij, met het oog op de bescherming van u en van onze medewerkers, op onze kantoren in beginsel geen bezoek.

Lees meer
28-03-2020

Coronacrisis – Overzicht van de financiële (nood)maatregelen (update 7-4-2020)

Voor de bestrijding van de economische gevolgen van de coronacrisis heeft de overheid diverse noodmaatregelen genomen. We hebben een overzicht samengesteld van al deze maatregelen.

Lees meer
08-04-2020

Cash is king

VWG kan je helpen om de juiste verantwoorde maatregelen te identificeren en door te rekenen wat het effect hiervan zal zijn op jouw cashflow planning. Cash is immers king.

lees meer
07-04-2020

Deblokkering g-rekening toegestaan

Aannemers en uitzendbureaus beschikken meestal over een g-rekening. Dat is een geblokkeerde rekening waarop opdrachtgevers een deel van het factuurbedrag storten. In verband met de coronacrisis kan de g-rekening worden geblokkeerd met het bedrag van de loonbelasting en/of BTW waarvoor bijzonder uitstel van betaling is verkregen.

lees meer
07-04-2020

Loon DGA (tijdelijk) omlaag

Eén van de maatregelen in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van de coronacrisis is dat de directeur-grootaandeelhouder (DGA) zijn of haar salaris tijdelijk mag verlagen. Het salaris mag (tijdelijk) zelfs helemaal op nihil worden gezet.

lees meer
06-04-2020

Belasting of pensioenpremie niet betaald: meld betalingsonmacht!

Rechtspersonen, met een onderneming, die de loon- en/of omzetbelasting (BTW) over het aangiftetijdvak februari 2020 niet (volledig) hebben betaald, doen er verstandig aan om uiterlijk 14 april 2020 bij de Belastingdienst een melding betalingsonmacht te doen.

lees meer
05-04-2020

Pas op voor de korting in de NOW-regeling

In deze regeling Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) zit een korting, die tot uitkomsten leidt die veel ondernemers waarschijnlijk niet verwachten.

lees meer