VWG Actueel

15-02-2019

Fiscale cijfers 2019

Ook voor 2019 zijn de meeste fiscale tarieven, kortingen en vrijstellingen weer aangepast. Het gaat om de verwerking van de inflatiecorrectie. Maar uiteraard...

Lees meer
18-03-2019

Hypotheekrente na scheiding aftrekbaar in box 2

Een schuld wordt voor de inkomstenbelasting in het algemeen gekoppeld aan wat je met het geleende bedrag hebt verworven. Soms is echter sprake van een herbeoordelingmoment.

lees meer
14-03-2019

Privégebruik bewijzen zonder kilometeradministratie

Wanneer je in een kalenderjaar minder dan 501 privékilometers rijdt met je auto van de zaak, kun je bij de belastingdienst een Verklaring geen privégebruik auto aanvragen. De plicht om te bewijzen, dat je in een jaar minder dan 501 privékilometers rijdt met de auto, rust dan op jou.

lees meer
13-03-2019

Bezitseis bedrijfsopvolgingsfaciliteit toetsen per onderneming

De BOF is de grootste vrijstelling in de erf- en schenkbelasting. Je moet wel voldoen aan strikte voorwaarden, waaronder de bezitseis. Die moet voor elke afzonderlijke onderneming worden getoetst.

lees meer
07-03-2019

Meer dan de helft van de opdrachtgevers handelt onjuist

Uit onderzoeken door de Belastingdienst, naar de manier waarop arbeidsrelaties van ZZP-ers zijn gekwalificeerd, blijkt dat in 59 van de 104 gevallen in meer of mindere mate onjuist is gehandeld. In 12 van die gevallen is de arbeidsrelatie niet juist gekwalificeerd.

lees meer
06-03-2019

Bestrijding van excessief lenen van de eigen BV

In de belastingplannen voor 2019 werd de “rekening-courantmaatregel” aangekondigd. Het wetsvoorstel daarvoor is door Financiën voor internetconsultatie vrijgegeven, onder de naam Wet excessief lenen bij eigen vennootschap.

lees meer