VWG Actueel

01-01-2019

Overgang verhoging verlaagd BTW-tarief

Met ingang van 1 januari 2019 bedraagt het verlaagde BTW-tarief 9% (tot en met 2018: 6%). Voor het vaststellen van het BTW-tarief moet worden aangesloten bij het reguliere moment van de verschuldigdheid van de BTW.

Lees meer
22-01-2019

Exploitant cafetaria moet kassarollen bewaren

Je moet als administratieplichtige een administratie voeren. We beschrijven de regels in ons artikel Je moet een administratie voeren.

lees meer
18-01-2019

Mijn Belastingdienst Zakelijk

Sinds 3 januari 2019 kan voor eenmanszaken (ondernemers en ZZP-ers) in het kader van de BTW gebruik worden gemaakt van Mijn Belastingdienst Zakelijk. De laatste BTW-aangifte voor 2018 kan al via Mijn Belastingdienst Zakelijk worden ingediend.

lees meer
16-01-2019

25%-bijtelling is niet evident onredelijk

De Hoge Raad heeft uitgemaakt dat de overgangsregeling, die geldt in het kader van de verlaging van het bijtellingspercentage voor privégebruik van de auto van de zaak van 25% naar 22%, niet evident onredelijk is. In dit kader ingediende (pro forma) bezwaarschriften zullen door de Belastingdienst worden afgewezen.

lees meer
15-01-2019

Gegevens donateurs openbaar

De gegevens van donateurs, die in een jaar € 15.000 of meer geven, moeten binnenkort openbaar worden gemaakt. Dit geldt voor alle donaties die worden gedaan vanaf de inwerkingtreding van de Wet transparantie maatschappelijke organisaties.

lees meer
10-01-2019

Let goed op je voorlopige aanslagen!

Van groot belang is wel dat je aandacht besteedt aan de voorlopige aanslagen Vpb. De voorlopige aanslagen voor 2019 worden binnenkort door de Belastingdienst verstuurd. Maar kijk ook nog even goed of de voor 2018 opgelegde voorlopige aanslag klopt.

lees meer