VWG Actueel

29-06-2020

Coronacrisis – Overzicht van de financiële (nood)maatregelen (update 29 juni 2020)

Voor de bestrijding van de economische gevolgen van de coronacrisis heeft de overheid diverse noodmaatregelen genomen. We hebben een overzicht samengesteld van al deze maatregelen.

Lees meer
10-07-2020

Tegemoetkoming amateursportorganisaties

Vandaag is in de Staatscourant de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportporganisatie COVID-19 gepubliceerd. De regeling voorziet in een tegemoetkoming voor amateursportorganisaties, die niet geen aanspraak hebben gemaakt op de TOGS.

lees meer
09-07-2020

Voorziening groot onderhoud valt in één keer vrij

Ondernemers die eigenaar zijn van onroerend goed kunnen ten laste van hun winst een voorziening vormen voor het groot onderhoud. Wat gebeurt er met deze voorziening wanneer het onroerend goed wordt verkocht?

lees meer
07-07-2020

Plannen met box 3 afgeblazen

Staatssecretaris van Financiën Vijlbrief liet onlangs weten dat de plannen voor aanpassing van de heffing van inkomstenbelasting over het inkomen uit sparen en beleggen (box 3) niet doorgaan. Op Prinsjesdag gaat hij nieuwe plannen bekend maken.

lees meer
06-07-2020

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

We hebben de belangrijkste onderdelen van de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap op een rij gezet en toegelicht aan de hand van een aantal voorbeelden.

lees meer
01-07-2020

BTW-aftrek tijdens leegstand

De BTW op ingekochte goederen en diensten is aftrekbaar indien en voor zover deze prestaties door ondernemers worden gebruikt voor met BTW belaste activiteiten. Is de BTW aftrekbaar wanneer onroerend goed enige tijd niet wordt gebruikt (leegstand)?

lees meer