VWG Actueel

12-08-2019

De Kleine OndernemersRegeling (KOR ) in de BTW

Met ingang van 1 januari 2020[1] wordt de Kleine OndernemersRegeling in de BTW (de KOR) vervangen door een nieuwe regeling. Ondernemers die vanaf 1 januari 2020 de nieuwe KOR willen toepassen, moeten zich vóór 20 november 2019 melden bij de Belastingdienst.

Lees meer
11-07-2019

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Voor iedere werkgever gaat er vanaf 1 januari 2020 weer het een en ander wijzigen in het arbeidsrecht. Met sommige wijzigingen kan nu al rekening worden gehouden.

Lees meer
19-09-2019

Teveel vakantie genoten?

Nu de vakantie er voor de meeste mensen op zit, is het goed om het vakantie-uren saldo van je werknemers eens te controleren. Zijn er niet te veel vakantiedagen genoten?

lees meer
18-09-2019

De belastingplannen voor 2020

Op Prinsjesdag 2019 zijn de belastingplannen voor 2020 bekend gemaakt. Bij de bestudering van deze wetsvoorstellen vallen vooral de zaken op, die wel veel impact hebben, maar er nog niet in zijn opgenomen.

lees meer
17-09-2019

Schriftelijke arbeidsovereenkomst moet in de loonadministratie

Met ingang van 2020 moet met de werknemer schriftleijk aangegane arbeidsovereenkomst worden opgenomen in de loonadministratie van de werkgever. Welke uitvoeringsregels daarvoor exact gelden, is nog niet helemaal duidelijk.

lees meer
16-09-2019

Oudedagsverplichting (ODV) en overlijden

Een oudedagsverplichting (ODV) werkt anders dan een pensioenaanspraak, ook wanneer de gerechtigde tot de uitkeringen komt te overlijden.

lees meer
13-09-2019

Beleggers betalen fors meer in de nieuwe box 3

In ons artikel “Spaargeld tot € 440.000 belastingvrij” van begin van deze week steken we in op de prettige kant van de aangekondigde wijzigingen voor de heffing van inkomstenbelasting over inkomen uit sparen en beleggen (box 3). We wijzen in dat artikel ook op de keerzijde voor beleggers, die in deze plannen fors meer belasting gaan betalen. Graag lichten we die keerzijde nog een keer extra toe.

lees meer